Actiunea in evacuare reprezinta actiunea cel mai des intalnita in raporturile juridice locative, prin care partea indreptatita (locatorul) poate solicita instantei judecatoresti restituirea dreptului de folosinta asupra bunului imobil dat in folosinta unei alte persoane (locatarului/chiriasului)

Poate intenta aceasta actiune locatorul (persoana care a inchiriat sau a dat in folosinta bunul) impotriva locatarului (chiriasului), pentru a obtine evacuarea locatarului din locuinta, pentru urmatoarele motive:

  • Poate intenta aceasta actiune locatorul (persoana care a inchiriat sau a dat in folosinta bunul) impotriva locatarului (chiriasului), pentru a obtine evacuarea locatarului din locuinta, pentru urmatoarele motive:
  • Locatarul pricinuieste insemnate stricaciuni lucrului inchiriat
  • Locatarul are un comportament necorespunzator
  • Locatarul si-a pierdut dreptul locativ
  • La expirarea contractului locatarul refuza sa predea locuinta
  • Imobilul necesita reparatii urgente
  • Instrainarea imobilului numai in cazul cand contractul de locatiune prevede o asemenea clauza expresa
  • Proprietarul a obtinut autorizatie de demolare a imobilului

Dovada acestei actiuni se poate face cu orice mijloc de proba precum: martori, inscrisuri, interogatoriul paratului s.a.

In cazul in care locatarul are membri de familie cu care a ocupat imobilul, este necesar ca acestia sa fie mentionati in hotatare, pentru ca altfel hotararea judecatoreasca nu le este opozabila si nu are eficienta.

Alte actiuni, in afara celei de evacuare, pe care le poate intenta locatorul impotriva locatarului ar fi: actiunea in vederea repararii lucrului inchiriat; actiunea impotriva abuzurilor de folosinta, schimbarii destinatiei formei sau structurii interioare a lucrului inchiriat.

La randul lui si chiriasul poate formula impotriva locatorului, urmatoarele tipuri de actiuni: actiunea pentru predarea lucrului inchiriat, actiunea in constatarea starii lucrului inchiriat, actiunea de reintegrare.