Contestatie la executare

Contestatia la executare reprezinta calea de atac pe care partea interesata o poate introduce la instantele competente, pentru a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare

Se poate face contestatie la executare propriu-zisa, prin care puteti solicita instantei anularea intregii executari sau doar a actului nelegal, sau contestatie la titlu, prin care puteti contesta insusi titlul executoriu, dar nu in ceea ce priveste validitatea sa in fond, ci numai intelesul, intinderea sau aplicarea sa

Pe calea contestatiei la executare se pot invoca neregularitati privind: nerespectarea formelor prevazute de lege pentru incunostintarea debitorului, alegerea formei de executare, perimarea executarii, ordinea de urmarire a bunurilor, precum si alte motive de nulitate a executarii silite.

Contestatia la executare se poate introduce in termen de 15 zile de la data cand debitorul a primit somatia sau de la data cand acesta a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.

Judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere. Pana la solutionarea contestatiei la executare, instanta poate dispune suspendarea executarii ,daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta.